Terugbetaling

Terug- betaling

Terugbetaling podologie

De terugbetaling van een behandeling is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent.

 • terugbetaling van podologische zolen
 • voor terugbetaling van algemene voetverzorging kan je een attest aanvragen bij je mutualiteit dat bij de podoloog afgestempeld wordt (terugbetaling tussen €12 en €60)
 • terugbetaling podologische zolen
 • voor terugbetaling van algemene voetverzorging kan je een attest aanvragen bij je mutualiteit dat bij de podoloog afgestempeld wordt (terugbetaling tussen €12 en €60)
 • geen terugbetaling podologische zolen (uitzondering als inbegrepen in hospitalisatieverzekering)
 • geen terugbetaling algemene voetverzorging, behalve bij diabetespatiënten (65+)
 • voor terugbetaling van algemene voetverzorging kan je een attest aanvragen bij je mutualiteit dat bij de podoloog afgestempeld wordt (terugbetaling max €25 per jaar, bij 65+)
 • vanaf 2023, 50 euro terugbetaald op podologische zolen
 • 12,60 euro terugbetaald voor voetverzorging bij: 65+, om medische redenen of palliatief statuut

Terugbetaling diabetische voetzorg

Personen met diabetes type 2 hebben recht op twee terugbetaalde consulten per jaar als:

 • De podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)
 • De patiënt over een voorschrift van een huisarts of specialist beschikt met vermelding van het voetrisico
 • De patiënt in een zorgtraject, zorgmodel of diabetesconventie is opgenomen
 • De patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3)